Tạo chiến dịch gây quỹ

Với chiến dịch gây quỹ trên Facebook, bạn có thể dễ dàng ủng hộ bạn bè, người thân và các mục đích xã hội quan trọng như:

Miễn phí xử lý các khoản quyên góp của hầu hết các chiến dịch gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận, tính phí thấp cho chiến dịch gây quỹ cá nhân
Ủng hộ hơn 1 triệu tổ chức phi lợi nhuận trên Facebook hoặc quyên góp cho mục đích cá nhân, như y tế hoặc giáo dục
Nhanh chóng chia sẻ câu chuyện của bạn để tạo động lực và quyên góp nhiều hơn
Gây quỹ

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn

Hãy xem các câu hỏi thường gặp sau.

triangle-right
Ai có thể tạo chiến dịch gây quỹ?
Hiện tại, chỉ những người ở một số quốc gia nhất định mới có thể tạo chiến dịch gây quỹ trên Facebook. Để biết danh sách đầy đủ, hãy nhấp để xem toàn bộ bài viết.
triangle-right
Các tổ chức phi lợi nhuận nhận tiền quyên góp bằng cách nào?
Nếu bạn tạo chiến dịch gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận, thì họ sẽ nhận được khoản quyên góp trực tiếp từ Facebook, Network for Good hoặc PayPal Giving Fund.
triangle-right
Làm cách nào để nhận tiền quyên góp cho chiến dịch gây quỹ cá nhân?
Nếu bạn tạo chiến dịch gây quỹ cho bản thân hoặc cho người khác trên Facebook, tất cả các khoản quyên góp sẽ được gửi đến tài khoản thanh toán cá nhân của người tạo chiến dịch gây quỹ thông qua Stripe, bên thứ ba chuyên xử lý các thanh toán gây quỹ của Facebook.
triangle-right
Thuế được áp dụng như thế nào?
Thông thường, khoản quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ hoạt động theo mục 501(c)(3) sẽ được miễn trừ thuế. Khoản quyên góp cho các quỹ từ thiện bên ngoài Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện hưởng khấu trừ hoặc tín dụng thuế. Khoản quyên góp cho chiến dịch gây quỹ cá nhân không được miễn trừ thuế.
Nếu bạn có câu hỏi về việc khấu trừ thuế cho bất kỳ khoản quyên góp nào, vui lòng liên hệ với chuyên gia về thuế.
triangle-right
Các khoản phí chi trả cho những gì?
Facebook không tính phí các khoản quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Đối với các khoản quyên góp cho chiến dịch gây quỹ cá nhân, mức phí sẽ thay đổi tùy theo địa điểm quyên góp tiền. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại bài viết đầy đủ.
Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp.